Werkplaats Netwerk Platteland

Voor het Netwerk Platteland is een Werkplaats ingericht met als functie:

  • Het goede gesprek over de doelen van het GLB mogelijk maken;
  • Signaleren en agenderen van knelpunten uit de praktijk;
  • Organiseren en verbinden van mensen aan concrete opgave;
  • Informeren van het netwerk over het GLB en de stand van zaken;
  • Delen van kennis en gezamenlijk innoveren op thema’s.

De werkplaats is de fysieke/tastbare bijeenkomst van het Netwerk Platteland. De besluitvorming over de activiteiten (de agenda) van de werkplaats is in handen van een kerngroep van deelnemers onder leiding van een onafhankelijk voorzitter.

Binnen de werkplaats is er ruimte voor de organisatie van subgroepen, gericht op een specifiek thema of interventies.

De Regieorganisatie GLB faciliteert de werkplaats en organiseert activiteiten om het netwerk te inspireren en informatie, kennis en ervaringen over relevante thema’s te delen in het netwerk. Hiervoor richt zij ook een digitaal platform in. Er is in het bijzonder aandacht voor een bijdrage aan meer samenhang en versterking van het Agrarisch Kennis en Innovatiesysteem (AKIS).