“Werkplaatsen kunnen bijdragen aan een leefbaar platteland.”

Marijke Dijkshoorn-Dekker is senior onderzoeker/projectleider bij Wageningen Economic Research. In haar werk draagt zij bij aan de transitievraagstukken op het gebied van de landbouw, duurzame voedselsystemen en natuurinclusieve samenleving. Zij ondersteunt hierbij diverse stakeholders, die verbonden zijn aan de stad of het platteland, bij het maken van integrale afwegingen en het bieden van handelingsperspectief. Marijke vertelt wat zij, als lid van het kernteam Werkplaats, wil bijdragen.

Vergroot afbeelding Foto Marijke Dijkshoorn
Marijke Dijkshoorn-Dekker

Marijke: “Ik hou mij beroepsmatig, onder andere, bezig met bewustwording en beweging van (toekomstige) ondernemers, nieuwe vormen van samenwerking, natuurinclusieve landbouw en kennisimplementatie in het onderwijs. Daarnaast maak ik onderdeel uit van het Assembly en de subgroep innovatie en kennisuitwisseling van het European Network Rural Development Network.”

Affiniteit met de sector

Marijke heeft van huis uit al affiniteit met de agrarische sector. Geboren als dochter van een tuinder, getrouwd met een melkveehouder uit het Groene Hart staat Marijke midden in de praktijk. Marijke is zeer gedreven; een echte onderneemster. Ze werkt graag aan trajecten die een waardevolle bijdrage leveren aan een toekomstbestendige en inclusieve samenleving. Marijke heeft een hele duidelijke visie over wat er nodig is om dit doel te bereiken.

Interactie met andere stakeholders

Het leveren van die maatschappelijk bijdrage doet Marijke namelijk, bij voorkeur, in nauwe samenwerking met onder andere stakeholders als ondernemers, projectontwikkelaars en overheden. “Samen aan de slag, van co-creatie naar het inzetten van kennis in de praktijk.” Als lid van het kernteam ziet Marijke kansen om met de Werkplaatsen bij te dragen aan een toekomstbestendige landbouw en een leefbaar platteland. “Door bij te dragen aan het creëren van (nieuwe) ontmoetingen, het delen van ervaringen en samen te leren hoop ik dat deelnemers van de Werkplaats op 30 november geïnspireerd naar huis gaan”.