Save the date - werkplaats Netwerk Platteland – 30 mei 2024

De biodiversiteit in Nederland moet verbeteren. Dit biedt economische en ecologische uitdagingen. Maar tegelijkertijd biedt dit ook kansen voor natuur, landbouw en de verdienmodellen van boerenbedrijven. Tijdens de derde Werkplaats Netwerk Platteland op 30 mei 2024 is ‘Groenblauwe diensten als verdienmodel’ het thema.

Klik hier voor meer informatie.