Openstellingskalender biedt subsidieaanvragers helpende hand

Op de website van de Regieorganisatie GLB staat vanaf nu een openstellingskalender. Voor aanvragers is deze openstellingskalender interessant; zij kunnen hierdoor zien welke subsidiemogelijkheden er zijn en wanneer het mogelijk is om een aanvraag in te dienen en in welke gebieden.

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ondersteunt de stappen naar toekomstbestendige landbouw. De subsidies van het GLB zijn gericht op boeren die zich inspannen om deze omslag te maken.

Mathijs Sol is senior-adviseur Nationaal Strategisch Plan (NSP) bij de Regieorganisatie GLB. Hij werkte achter de schermen mee aan de totstandkoming deze openstellingskalender. Mathijs vertelt over de nut en noodzaak van deze kalender.

Mathijs: “Het Nationaal Strategisch Plan-GLB (NSP)wordt uitgevoerd door Ministerie en provincies en kent verschillende subsidiemogelijkheden. Sectorpartijen hebben een grote behoefte aan de verschillende subsidiemogelijkheden die het NSP biedt: van investeringen, innovaties tot kennisoverdracht. Het liefste zouden we alle subsidiemogelijkheden zo snel mogelijk tegelijk openstellen om aan die vraag te voldoen. Maar dat is uitvoeringstechnisch helaas niet haalbaar”.

Zo actueel mogelijk

“In de openstellingskalender staan de geplande data waarop subsidieregelingen opengaan. Soms plannen we die data al lang van te voren. Het kan gebeuren dat tijdens de voorbereiding van de subsidieregeling blijkt dat de geplande datum toch niet haalbaar of niet wenselijk is. De datum kan dan nog enigszins afwijken. Daarom is het goed om de websites van RVO, provincies, Stimulus of SNN goed in de gaten te houden. De openstellingskalender wordt 6 keer per jaar geactualiseerd.

Als Regieorganisatie GLB zien we als neutrale partij er op toe dat de planning van de openstellingen in gezamenlijkheid gebeurt. Ook adviseren we over de prioritering van de openstellingen. Daarbij kijken we voornamelijk naar de voortgang van het programma en in het bijzonder naar de interventies en resultaten die aandacht behoeven ten aanzien van de voortgang.”

Resultaat van goede samenwerking

Mathijs geeft aan tevreden te zijn over wat er nu al bereikt is: “Het ministerie van LNV, provincies en RVO zijn er namelijk al in geslaagd om samen te komen tot één kalender. Met een blik op de toekomst zou het mooi zijn als we de kalender, die we voor 2024 en 2025 hebben gebouwd, kunnen herhalen in 2026 en 2027. Maar dat is geen must. Het Nationaal Strategisch Plan GLB is dienend aan de opgaven in de landbouw. Als dat vraagt om een andere kalender, dan komt er een andere kalender”.

Tot slot zegt Mathijs: “Op de websites van RVO en de betreffende provincies wordt alle informatie over de betreffende subsidieregelingen gepubliceerd. De voorwaarden voor de subsidies kunnen verschillen per regeling. Wil je weten of jouw project(idee) aan de voorwaarden voldoet? Neem dan contact op met RVO of jouw provincie”.