Openstellingskalender GLB

In deze openstellingskalender vind je de komende openstellingen van GLB-subsidies en regelingen. Wil je meer informatie over een specifieke regeling? Klik dan onderaan deze pagina via de uitklapbox op de regeling die voor jou van toepassing is. Bij elke regeling staat een link naar de organisatie die deze uitvoert. 

Deze openstellingskalender wordt 6 keer per jaar bijgewerkt. Heb je een wijziging? Geef dit dan door via m.j.sol@roglb.nl

Laatste update: 16 juli 2024

2024

Tabel met openstellingen 2024 gesorteerd op openstellingsdatum

Open Sluit Subsidie Opdrachtgever(s)

22-jan-2024

12-feb-2024

Productieve investeringen GBA

Groningen, Fryslân, Drenthe

22-jan-2024

12-feb-2024

Productieve investeringen jonge landbouwers

Groningen, Fryslân, Drenthe

2-jan-2024

5-feb-2024

LEADER beheer

Fryslân, Noord-Brabant

8-jan-2024

31-dec-2024

LEADER projecten

Fryslân

1-feb-2024

31-mrt-2024

Productieve investeringen GBA

Noord-Brabant, Limburg

1-feb-2024

31-mrt-2024

Productieve investeringen jonge landbouwers

Noord-Brabant

15-feb-2024

24-apr-2024

Productieve investeringen jonge landbouwers

Limburg

1-feb-2024

31-mrt-2024

Niet productieve investeringen niet landbouw

Noord-Brabant

1-mrt-2024

15-mei-2024

Basisinkomenssteun

LVVN

1-mrt-2024 15-mei-2024

Aanvullende herverdeelde inkomenssteun

LVVN

1-mrt-2024 15-mei-2024

Aanvullende inkomenssteun jonge landbouwers

LVVN
1-mrt-2024 15-mei-2024

Ecoregeling

LVVN

1-mrt-2024 15-mei-2024

Zeldzame landbouwhuisdierrassen

LVVN

1-mrt-2024 15-mei-2024

Bredeweersverzekering

LVVN

1-mrt-2024

6-jan-2025

LEADER projecten

Noord-Brabant

19-mrt-2024

31-dec-2026

LEADER projecten

Limburg

2-apr-2024

31-jul-2024

Niet productieve investeringen niet landbouw

Groningen, Drenthe

30-apr-2024

31-jul-2024

Niet productieve investeringen niet landbouw

Fryslân

2-apr-2024

31-dec-2027

LEADER projecten

Flevoland, Noord-Holland, Zeeland

1-mei-2024

31-mei-2024

Samenwerking Veenweidegebieden

LVVN

1-mei-2024

31-dec-2027

LEADER projecten

Gelderland

1-mei-2024

15-aug-2024

Samenwerking voor innovaties

Fryslân

1-mei-2024

15-aug-2024

Samenwerking voor innovaties

Groningen, Drenthe

11-jun-2024

16-aug-2024

Niet productieve investeringen niet landbouw

Limburg

3-jun-2024

2-aug-2024

Vestigingssteun jonge boeren

LVVN

5-jun-2024

15-jul-2024

EIP Fieldlabs

LVVN

5-jun-2024

30-sep-2024

Samenwerking voor innovaties

Overijssel, Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland

5-jun-2024

15-jul-2024

Kennisverspreiding en informatie

LVVN

3-jul-2024

30-sep-2024

Kennisverspreiding en informatie

Utrecht, Zeeland, Overijssel

15-jul-2024

26-sep-2024

Kennisverspreiding en informatie

Gelderland

15-aug-2024

13-sep-2024

Samenwerking voor innovaties (digitalisering)

LVVN

5-aug-2024

31-okt-2024

Niet productieve investeringen landbouw

Groningen, Drenthe, Limburg

1-aug-2024

1-okt-2024

Sectorale regeling Groente Fruit

LVVN

26-aug-2024

1-okt-2024

Samenwerking voor innovaties

Limburg

2-sep-2024

14-okt-2024

Samenwerking voor innovaties

Noord-Brabant

2-sep-2024

28-nov-2024

Productieve investeringen GBA

Gelderland

2-sep-2024

28-nov-2024

Productieve investeringen jonge landbouwers

Gelderland

2-sep-2024

10-okt-2024

Niet productieve investeringen landbouw

Limburg

4-sep-2024

ntb

Niet productieve investeringen landbouw

Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Overijssel

9-sep-2024

21-okt-2024

Kennis en informatie overdracht

Noord-Brabant

30-sep-2024

16-jan-2025

Samenwerking voor innovaties

Gelderland

Verwachting: 4e kwartaal 2024 ntb

Samenwerking integrale gebiedsontwikkeling

Gelderland, Noord-Brabant, Limburg, Fryslân

Verwachting: 4e kwartaal 2024 ntb

LEADER projecten (IJsselvalei, Geus)

Gelderland

3-okt-2024

ntb

Kennisverspreiding

LVVN

3-okt-2024

31-dec-2027

LEADER projecten (ZH-eilanden en Utrecht)

Zuid-Holland, Utrecht

15-okt-2024

ntb

Basisinkomenssteun

LVVN

15-okt-2024 ntb

Herverdeelde inkomenssteun

LVVN

15-okt-2024 ntb

Aanvullende inkomenssteun jonge landbouwers

LVVN

15-okt-2024 ntb

Ecoregeling

LVVN

15-okt-2024 ntb

ANLb

Provincies

15-okt-2024 ntb

Zeldzame landbouwhuisdierrassen

LVVN

15-okt-2024 ntb

Bredeweersverzekering

LVVN

21-okt-2024

6-jan-2025

Kennis en informatie overdracht

Limburg

6-nov-2024

ntb

Productieve investeringen bedrijfsmodernisering

Flevoland, Zeeland, Overijssel

6-nov-2024

ntb

Productieve investeringen bedrijfsmodernisering jonge landbouwers

Flevoland, Overijssel

6-nov-2024

ntb

Samenwerking voor innovaties

LVVN

4-dec-2024

ntb

Productieve investeringen GBA

Fryslân, Groningen, Drenthe

4-dec-2024

ntb

Productieve investeringen GBA jonge landbouwers

Fryslân, Groningen, Drenthe

2025

Tabel met openstellingen 2025 gesorteerd op openstellingsdatum

Open Sluit Subsidie Opdrachtgever(s)

15-jan-2025

ntb

Productieve investeringen GBA

Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Flevoland, Utrecht, Overijssel

5-jan-2025

ntb

Productieve investeringen GBA jonge landbouwers

Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Flevoland, Utrecht, Overijssel

15-jan-2025

ntb

Niet productieve investeringen niet landbouw

Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Flevoland

3-feb-2025

ntb

Samenwerking intergale gebiedsontwikkeling

Fryslân

3-feb-2025

ntb

Samenwerking voor innovatie

Noord-Brabant

19-feb-2025

ntb

Samenwerking intergale gebiedsontwikkeling

Flevoland, Overijssel, Noord-Holland, Zeeland, Utrecht (Zuid-Holland?)

19-feb-2025

ntb

Samenwerking voor innovatie (varkensstaarten)

LVVN

ntb

ntb

Samenwerking veenweide- N2000 gebieden

LVVN

ntb

ntb

Samenwerking generatiewisseling

LVVN

ntb

ntb

Productieve investeringen GBA

Noord-Brabant

ntb

ntb

Productieve investeringen GBA jonge landbouwers

Noord-Brabant

Subsidies en regelingen