Special Netwerken - Netwerk Platteland, 14 september 2021

Beste netwerkpartner,

Dit nieuwe themanummer gaat over het verbinden van netwerken en betreft niet, zoals gebruikelijk, een inhoudelijk thema. Een nummer met inspirerende voorbeelden van diverse netwerken in de landbouw en daarbuiten.

De volgende themanummers gaan over dierenwelzijn en precisielandbouw. Wil je jouw POP-project in het volgende themanummer terugzien? Of wil je zelf een bijdrage leveren aan het volgende nummer? Neem dan contact op met het Regiebureau POP.

Net als de eerdere specials, is deze uitgave gemaakt in samenwerking met onze netwerkpartners.

Veel leesplezier!

Vriendelijke groeten van de medewerkers van het Regiebureau POP

Digitaal themanummer ‘Netwerken’ is uit!

Dit nieuwe themanummer gaat over het verbinden van netwerken en betreft niet – zoals gebruikelijk – een inhoudelijk thema. Een nummer met inspirerende voorbeelden van diverse netwerken in de landbouw en daarbuiten.

Digitaal themanummer ‘Netwerken’ is uit!

groep mensen