Nieuwsbrief 8 juni 2018

DAW-delegatie neemt deel aan EIP-agri workshop water management in Spanje

Marc Balemans (Regiocoördinator DAW), Dorine Kea (LTO Noord), Toon van Kessel (Vitens), Toon Hulshof (deelnemer Vruchtbare Kringloop Achterhoek), Jacqueline Laumans (Provincie Gelderland) en Henk Jolink (bestuurder LTO Noord) zijn weer op Nederlandse bodem. Ze kijken terug op een paar geslaagde, leerzame dagen in het Spaans Almería, waar ze kennis maakten met collega’s uit een groot aantal Europese landen. Ook bezochten ze een aantal agrarische bedrijven in de omgeving van Almeria.

Lees meer over het bezoek op de website van het Deltaplan Agrarisch waterbeheer  en het  artikel van omroep gelderland.

Wat willen boer, koe, weidevogel en burger?

Donderdag 24 mei organiseerde Dairy Campus Leeuwarden, Living Lab Fryslân en Kening fan ‘e Greide een symposium over biodiversiteit in de melkveehouderij. Er zijn al veel initiatieven om biodiversiteit in de melkveehouderij te stimuleren maar partijen moeten met elkaar verbonden worden om de kennis te delen en te komen tot r een praktijkgerichte aanpak voor melkveehouders.

Belichting vanuit vier invalshoeken

Dit symposium belichtte het onderwerp vanuit vier invalshoeken:

  • Wat wil de boer?
  • Wat wil de burger?
  • Wat wil de koe?
  • Wat wil de weidevogel?

Johannes Kramer (gedeputeerde Fryslân) gaf de aftrap voor het symposium en ziet graag een verbinding tussen praktijk en beleidsmakers. Hij verwacht veel van minister Schouten en de EU in de landbouwvisie en het nieuwe GLB.

Martin Scholten (directeur Animal Sciences Group) stelt in zijn inleiding dat na de oorlog een kantelpunt bereikt was en in het kader van “nooit meer honger” en de weg ingezet is naar een intensieve veehouderij. Er is nu weer een kantelpunt bereikt, landschap, biodiversiteit en de boer staan onder druk. De melkveehouderij moet veranderen, maar geeft hij aan “de melkveehouderij kan ook veranderen”. Maar niet alleen de boer moet stappen zetten maar de hele keten.

Er is een toenemende aandacht voor omgaan met het landschap en hij pleit voor ruimte voor verschillende initiatieven met een breed palet aan mogelijkheden. We kunnen niet meer terug naar de periode voor Mansholt volgens Scholten maar we kunnen  met ecologisch slim boeren, robotica, drones etc. een nieuwe afslag inslaan. “Waarbij hopelijk het nieuwe GLB ook een steun in de rug biedt”.

Wat wil de boer?

Wilco de Jong, bestuurslid van BoerenNatuur en voorzitter van 7 agrarische collectieven in Fryslân, gaat in op wat de boer wil.  De agrarische collectieven, de leden van BoerenNatuur, organiseren het agrarisch landschap- en natuurbeheer. Deze collectieven zijn een onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

Bij de boer speelt het dilemma verdienmodel en bewust zijn van de omgeving: Wat is het effect van wat ik doe? Hoe maak je die extra stap? En hoe doe je meer voor hetzelfde geld? Nederland produceert teveel melk voor Nederland alleen. En als je natuurinclusief/biologisch boert is dan het buitenland bereidt om meer te betalen voor onze grutto? Er is minder geld beschikbaar vanuit het GLB, maar hoe kun je overheid en markten bij elkaar brengen? Overheidsgeld blijft nodig. Maar bij de boer moet het van ego naar eco.

Wat wil de burger!

Gea Bakker-Smit (Rabobank) nam de aanwezigen mee door het foodlandschap en de wensen van de burger. Bij de burger spelen o.a. gemak vs beleving en duurzaamheid. Er zijn 3 “trends” te zien:

  • De consument wil weten waar het voedsel vandaan komt
  • Gezondheid
  • Online bestellen (gemak centraal, voorgesneden producten, kant & klaar zoals b.v. maaltijdboxen.)

Inmiddels koopt bijna 70% van consumenten weleens biologisch. Centraal staan smaak, het verhaal en de beleving.

Wat wil de weidevogel?

Dick Melman (WUR) ging als laatste spreker in op de weidevogel en dan met name de koning van het weiland, de grutto. Melman vertelde dat de teruggang van de weidevogel  niet iets is wat vanzelf weer goed komt. “Als je kijkt naar waar de weidevogel aantallen gelijk blijven of toenemen dan weet je ook wat de weidevogel wil.” Wat vooral nodig is volgens Melman is onderzoek, vrijmaken van gebied en regelingen voor beheer. Er is in Nederland jaarlijks 20 miljoen nodig voor het beheer van 140.000 hectare.

Middag vol interessante workshops

’s Middags kon men kiezen uit zes verschillende workshops waaronder een workshop “Hoe verdient de boer geld met natuurinclusieve landbouw” door Wiebren van Stralen (LTO Noord). Een jonge boer, Sybe Andela die het bedrijf van zijn vader wil overnemen zoekt naar een goed verdienmodel. Met verschillende suggesties -sommige meer inspirerend dan andere- helpen de deelnemers hem hopelijk op een aantal goede ideeën.

In het slotbetoog werden boeren nog gewezen op de biodiversiteitsmonitor “zoek aansluiting” was de boodschap.

De dag werd afgesloten met de theatervoorstelling “Koning van het grasland”.

Nieuwe directeur regiebureau POP benoemd

De heer ir. G. (Ger) de Peuter is per 15 mei 2018 benoemd als directeur Regiebureau Plattelandsontwikkelingsprogramma.

Landbouwportaal Noord Holland is open

Op 28 mei vond de officiële opening plaats van het Landbouwportaal Noord Holland en de start van de subsidieregeling. Agrarische ondernemers in Noord-Holland kunnen op dit portaal terecht voor kennis, informatie en een overzicht van maatregelen en subsidie mogelijkheden. De maatregelen dragen allen bij aan het behalen van de wateropgave. Het portaal is tot stand gekomen door het bundelen van de krachten van LTO Noord, de agrarische collectieven, de provincie en de waterbeheerders in Noord-Holland.