Agrarisch natuur- en landschapsbeheer nieuwe stijl

Sinds 1 januari 2016 is het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Nederland anders georganiseerd. Boeren hebben geen contract meer met RVO, maar met een agrarisch collectief.

Deze ruim veertig professionele gecertificeerde collectieven organiseren en coördineren het agrarisch natuurbeheer in hun regio en worden daarvoor betaald met onder meer POP-subsidie. Een deel hiervan is voor de kosten van de organisatie en het overgrote deel is voor het beheer door de boeren.

Hoge controledruk

‘De nieuwe werkwijze moet de effectiviteit en de kosten van de controledruk verlagen’, vertelt Wilco de Jong uit Nijeholtwolde. Hij is voorzitter van het Kollektivenberied Fryslân (KBF), de samenwerkingsorganisatie van de zeven Friese agrarische collectieven.

Dat verlagen van de controledruk wordt helaas nog niet overal gevoeld, zegt hij. ‘Het werken met agrarische collectieven is een nieuwe werkwijze in Europa en Brussel is nog niet helemaal klaar voor dit systeem. De controledruk wordt als hoog ervaren omdat de schouwcommissie van het collectief zelf de deelnemers controleert en de NVWA het collectief controleert. Dat wekt irritaties op bij de boeren.’

Tevreden met nieuwe organisatie agrarisch natuurbeheer

Over de nieuwe organisatie van agrarisch natuurbeheer is De Jong tevreden. ‘Het systeem van de collectieven functioneert goed. Er wordt efficiënter gewerkt, meer samengewerkt in het veld en er is een kwaliteitsslag in het beheer gemaakt.’

In Nederland zijn zo’n 9.000 deelnemers aangesloten bij een collectief, waarvan 2.000 in Friesland. ‘In Friesland wordt van oudsher al veel aan agrarisch natuurbeheer gedaan’, zegt De Jong. Het Kollektivenberied Fryslân is het gezicht van agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de provincie.

Als belangenbehartiger is het een gesprekspartner voor overheden en (groene) organisaties over onder andere het natuurbeleid in de provincie. Daarnaast zorgt het KBF voor kennisuitwisseling, dataverzameling en communicatie met de achterban en de inwoners van Friesland.