Agrarisch natuurbeheer en biodiversiteit

Agrarisch natuurbeheer en biodiversiteit

In het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) zijn maatregelen opgenomen die een positieve bijdrage leveren aan het milieu en het klimaat. Een belangrijke maatregel is het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Daarnaast zijn er investeringsregelingen. Hier lees je inspiratieverhalen rondom dit thema.