Weer koeien in de polder

De bijna duizendjarige polder Bloemendaal bij Gouda is een typisch slagenlandschap; de helft van dit veenweidegebied is sloot, de andere helft  smalle stroken grasland met nog smallere paden.

Een drassige polder vol wild, weidevogels, waterlelies en wandelaars. Bewoners en bedrijven rondom de polder namen het initiatief de koe hier terug te brengen: project ‘Weids Bloemendaal’.

Weids Bloemendaal

December 2018 startte met POP3-subiside van de EU en de provincie Zuid-Holland het LEADER-project ‘Weids Bloemendaal’. Looptijd tot juli 2021.

Doel:

  • Grond verwerven in polder Bloemendaal bij Gouda en deze grond verpachten voor extensief weidebeheer.
  • Een potstal voor vleeskoeien, uitbreiding van de wandelpaden, inclusief een brug over de Molenvliet, en bouw van een educatiecentrum zijn onderdeel van het project.

Oprichting Weids Bloemendaal

De afgelopen jaren verdwenen de laatste kassen uit polder Bloemendaal. Goed nieuws, want onderdeel van het plan om het landschap in ere te herstellen en de polder te bestemmen voor natuur en recreatie.

Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Gouda en Waddinxveen besloten dit al in 2010. Het gebied viel zelfs in te passen in de  Ecologische Hoofdstructuur.

Toen de laatste boer echter uit de polder vertrok, gingen de alarmbellen
rinkelen bij de buren van de polder. Wie zou de sloten gaan baggeren?
Kwamen er boeren van buiten maaien, met een hoop transport in en uit
de polder? Zouden die wel rekening houden met het broedseizoen? Kon
er nog wel geschaatst worden? Ze richtten stichting Weids Bloemendaal
op om zich te verzekeren van goed weidebeheer.

Vergroot afbeelding
Beeld: Paul Tolenaar

Roofbouw

Het woonkamerraam van Arie-Jan Broere, secretaris van de stichting, lijst het polderlandschap met lisdodden en grutto’s in. Voor dat uitzicht doet hij veel. “We waren bang voor roofbouw”, verklaart hij.

Om dat te voorkomen, ontwikkelde Weids Bloemendaal een voorstel om zelf grond te kopen voor extensieve veeteelt en het gebied toegankelijker  te maken voor wandelaars. En vroeg daarvoor Europese subsidie aan. “Dat was ingewikkeld. In feite moet je een deel van de  subsidie gebruiken om een deskundige in de arm te nemen voor het  invullen”, verzucht Arie-Jan.

Vergroot afbeelding
Beeld: Paul Tolenaar
Arie-Jan Broere van stichting Weids Bloemendaal in polder Bloemendaal

Japanse runderen

In de eerste helft van 2019 heeft de stichting al zo’n 4 procent van de polder in eigendom gekregen. Arie-Jan verwacht dat het niet moeilijk zal zijn om meer te verwerven. Het veenweidegebied mag namelijk dienen als compensatie voor natuur die elders plaats moet maken voor bedrijvigheid. Percelen van Staatsbosbeheer en 18 hectare van de provincie sluiten bovendien aan bij het plan.

Arie-Jan: “We hebben een boer gevonden die past bij de ideeën van de stichting over weidebeheer: bescherming van weidevogels door onder meer uitgesteld maaien, mozaïekbeweiding (afwisseling van maaien en beweiden), goed slootkantbeheer inclusief baggeren en een potstal waaruit de ruige mest op het grasland wordt verspreid. Geen cowboy, die het ook wel eens wil proberen met vleesvee, maar iemand met een goede staat van dienst.

Zo’n zestig Japanse Wagyu-runderen grazen nu op het land dat hij van ons en een aantal anderen pacht. Ook is het educatiecentrum al gebouwd.”