All you need is LOF

Jordie van Berkel en Karin van IJsselmuide zijn beiden initiatiefnemer van het Limburgse POP3-project ‘All you need is LOF’, met bootcamps als belangrijk onderdeel.

Hoewel er veel van de deelnemers wordt gevraagd, zijn de LOFbootcamps
niet gericht op spiertrainingen in de buitenlucht. Wel worden hier de
schakels van ketens bij elkaar gebracht en worden de deelnemers vervolgens uitgedaagd om met elkaar een positieve impact in ‘hun keten’ te maken.

Creëren van een transparante keten

Jordie en Karin zijn inhoudelijk trekkers van de bootcamps en kennen elkaar inmiddels 15 jaar. Ze spraken elkaar regelmatig en merkten dat ze
dezelfde visie hadden. ‘All you need is LOF’ biedt hun de mogelijkheid om samen te werken aan hun droom: het creëren van een transparante keten,
waarin voor producten een goede en eerlijke prijs wordt betaald. Ze willen laten zien in de praktijk dat het kan.

Groente

De naam LOF is bij toeval ontstaan. Lof is natuurlijk een oer-Hollandse groente, maar het staat ook voor Limburgs Offensief Food. Het onderdeel
kennisontwikkeling werd helaas niet gehonoreerd, zodat alleen het onderdeel ‘All you need is Lof’, bestaande uit bootcamps en masterclasses, van start is gegaan. Jordie en Karin vertellen over hun aanpak van de bootcamps.

Positieve impact per schakel

In het project wordt gewerkt aan een keten met de meest positieve impact op mens, milieu en maatschappij. Dat is net een andere insteek dan de gangbare ambitie van een korte keten: het streven naar een keten met zo min mogelijk schakels. “Sommige schakels heb je gewoon nodig,” volgens Karin, “denk aan transport.”

“Wat we doen is de keten transparant maken. Als iedereen zijn eigen moestuin heeft, is de keten superkort. Maar wij willen per schakel kijken wat de positieve of negatieve impact is. Kunnen we de schakel met negatieve impact eruit halen en de positieve impact vergroten?”

Eerlijke prijs

Als de schakels in de keten inzichtelijk zijn, kan vervolgens toegewerkt worden naar een eerlijke prijs, waarin de milieueffecten zijn meegenomen.
Uiteindelijk wordt zo de prijs hoger op productniveau. Jordie: “Dat is natuurlijk wel spannend. Wie gaat die eerlijke prijs betalen? Daarom
hebben we in de bootcamps deelnemers nodig die vooruitstrevend zijn en creatief durven denken.”

Opschalen

Bedrijven en opdrachtgevers in de regio die het verschil willen en kunnen maken zijn de primaire deelnemers aan de bootcamps, denk aan het Universitair Medisch Centrum, Provincie Limburg en Coöperatie van Limburgse Zorgboeren. “Dat heeft ermee te maken dat we uiteindelijk willen opschalen. Dan moet je zorgen dat met name de
grote inkopers die schaalbaarheid voor elkaar kunnen krijgen.”

Jordie en Karin hebben veel kopjes koffie en thee gedronken om de huidige groep samen te brengen. “De boer zit er nu nog niet bij, die wordt betrokken zodra duidelijk is voor welke productgroepen wordt gekozen.”

Transparant en kwetsbaar

Het zijn geen fysieke bootcamps zoals de naam suggereert, maar het is wel hard werken. Gastsprekers zijn er voor inspiratie, maar de
deelnemers moeten zelf met hun keten aan de slag. Met de bootcamps zijn Karin en Jordie net gestart.

In de eerste twee bootcamps is vooral gewerkt aan vertrouwen en samenwerking tussen de verschillende partners in de keten. Ook is een
aantal potentiële productgroepen benoemd. “Transparant willen zijn, betekent je kwetsbaar durven opstellen, maar ook dat er onderling
vertrouwen is en de andere partners daar begrip voor hebben: het begrijpen dat iemand ook gewoon winst moet maken om te blijven bestaan.

Weten hoe een kostprijs is opgebouwd, helpt daarbij. Als je weet dat een producent een reële prijs rekent, en daarmee een gezonde leverancier is, is dat een heel andere insteek, dan dat de inkoop gaat om nog meer kortingen te bedingen.”

Praktijk als inspiratiebron

Aan het eind van het project willen Jordie en Karin niet alleen workshops hebben verzorgd, maar vooral goede praktijkverhalen verzameld hebben.
Deze praktijkvoorbeelden moeten zo treffend zijn, dat ze als inspiratiebron dienen om op te schalen. “We hebben laten zien dat het kan. Als het in
Limburg is gelukt, kan opschalen in Nederland en daarbuiten ook.”

Vergroot afbeelding
Beeld: Project all you need is LOF
De tweede bootcamp bij de LLTB