Datingsite voor boeren en land

Boer worden is best ingewikkeld, zeker zonder ouderlijk bedrijf. En oudere boeren hebben soms geen opvolger.

Land in Verbinding brengt deze partijen bij elkaar. “Zij zijn goed in gezonde, duurzame producten maken. Ik ken de regelgeving en de weg bij instanties en weet die te overtuigen”, zegt projectleider Maria van Boxtel.

In 2018 startte met POP-geld van de EU en de provincie Gelderland het project Land in Verbinding. Looptijd drie jaar.

Doel:

  • Aankomende biologische agrariërs matchen met land waarvoor de eigenaren een duurzame bestemming zoeken.
  • Ook na de match de oude en nieuwe boer begeleiden.
  • Leerondernemingen opzetten waar nieuwkomers ervaring kunnen opdoen.
  • Nieuwkomers ondersteunen bij de financiering.

Leren ondernemen in de agrarische sector

“In Frankrijk zijn zo’n driehonderd boerenbedrijven waar mensen
kunnen leren ondernemen in de agrarische sector. In Nederland geen.
Althans, dat leek zo, tot ik André Jurrius van Ekoboerderij De Lingehof
in Randwijk sprak.

Hij startte zonder ouderlijk boerenbedrijf en weet dus waar je tegenaan kunt lopen. Daarom biedt hij op zijn bedrijf jonge ondernemers de gelegenheid om eerst het vak in de vingers te krijgen en om op kleine schaal te starten met ondernemen.

Zo pachtten drie jonge vrouwen twee hectares voor hun  groenteteeltbedrijf De Stroom en heeft hij een medewerker die een hectare pacht voor bloementeelt. Ik vond De Lingehof zo’n inspirerend voorbeeld. Ik wilde meer van zulke bedrijven.”

Aan het woord is Maria van Boxtel, van Land & Co, dat het secretariaat voert van Landgilde, een “datingsite voor boeren zonder land en landeigenaren zonder boer”. Landgilde richt zich op biologische bedrijven. Een deel van de aankomende boeren die Landgilde koppelt, komt van de biologisch-dynamische opleiding Warmonderhof.

Vergroot afbeelding
Van links naar rechts: Linde Swart, André Jurrius van Ekoboerderij De Lingehof, Angelien Hertgers en Welmoet de Waard. De jonge vrouwen zijn van tuinderij De Stroom en pachten grond van De Lingehof.

Woonhuis

“In contact komen is niet genoeg voor een goede bedrijfsovername. Je
moet elkaar echt leren kennen. Daarom begeleiden we de twee partijen langere tijd.

Voor het POP-project Land in Verbinding hebben we samen met boeren een checklist ontwikkeld, met alle onderwerpen die de twee partijen zouden moeten bespreken. Een van de voornaamste punten blijkt het woonhuis. Veel boeren doen makkelijker afstand van hun land, dan van de prachtige plek waar ze wonen. Zeker als de opvolger geen kind van hen is”, zegt Maria.

“Wij helpen ook bij de financiering. De meeste jonge boeren kunnen geen bedrijf kopen. Wij kennen de manieren om geld te vinden en te stapelen.”

Resultaten

Naast de checklist is matchingwebsite Landgilde.nl verbeterd. Er zijn twee startersdagen geweest en twee landmarkten, waar vraag en aanbod bij elkaar komen. Maria: “Op de laatste landmarkt waren 120 mensen, waarvan zo’n 80 ter plekke speeddates hielden.”

Daarnaast heeft Land & Co een leergang ontwikkeld met praktische  lessen als ‘Hoe pitch ik bij een bank?’. Er lopen pilots met matches en met leerondernemingen. “We evalueren alles en onderzoeken wat voor jonge boeren een werkbare vorm is.”

Het mooie van het project vindt ze dat ze op grotere schaal matches tussen boeren kan realiseren én boeren kan interesseren om leerondernemer te worden. Het streven is vijftien matches binnen drie jaar en drie leerondernemingen.