Rode draad: goed verdienmodel én winst voor het milieu

Als je als boer de kwaliteit van de bodem wilt verbeteren, nutriëntenkringlopen wilt sluiten en wilt weten welke innovaties je daarbij het best kunt toepassen, dan kun je terecht bij Wim de Hoop van het Kennis Center voor Groene Groei.

De Hoop is projectleider van maar liefst zes POP-projecten verdeeld over meerdere provincies. Hij werkt daarin samen met boeren, andere adviseurs en loonbedrijven. De ruime ervaring van de Hoop bij de aanvraagprocedures van POP-subsidie is slechts één van de redenen dat hij hiervoor gevraagd wordt. De gemene deler in veel van ‘zijn’ projecten is bodem, precisiebemesting en kwaliteit van geproduceerde producten.

Trits

De Hoop: “Wat zo mooi bij POP is: je hebt kennisoverdracht en je hebt de regeling samenwerken voor innovatie. Daar heb ik ook een aantal projecten van, zoals ‘Ut Rond’ en je hebt de regeling fysieke investeringen. Die regelingen versterken elkaar. De trits binnen POP3 vind ik mooi.”

Integrale aanpak

“Bij de projecten richten we ons op bodem bemesting in de breedste zin van het woord. De rode draad is dat we zoeken naar de innovaties die economisch van belang zijn, goede verdienmodellen opleveren en goed zijn voor het milieu,” zegt De Hoop. Vooral deze integraliteit is volgens de Hoop belangrijk. Het enthousiasme zit voor hem in de innovatiekracht bij boeren, loonbedrijven en andere adviseurs die enthousiast zijn als je met heel praktische kennis komt en het ook heel praktisch maakt.” aldus de Hoop.

Praktische adviezen

“Bij het project ‘Precisiebemesting met circulaire meststoffen’ coachen we akkerbouwers, melkvee houders en hun loonwerkers. We demonsteren dat een precisie-aanpak van bodem en benutting van vers gras loont. We maken een stappenplan op basis van de lokale bodemkwaliteit en door ‘precisie-voeren’ van vers gras wordt ook het economisch rendement voor de agrariërs verbeterd. Met zelfs in het project ‘Ut Rond’ een verdienmodel met een nieuw merk zuivel op basis van goed bodembeheer, goed en kwalitatief veel vers gras en hooi. Als je trainingen geeft aan agrarisch ondernemers zijn ze vooral geïnteresseerd in hele praktische, maar wel integrale adviezen”

Verbetering van de bodemkwaliteit

De Hoop heeft hiervoor een Scan gemaakt met 17 kenmerken van de bodemkwaliteit. “We lopen dan met de boer in het veld en kijken naar deze punten, bijvoorbeeld beworteling, bodemverdichting en ontwatering, met daarnaast grondanalyses We kijken dus met een integrale blik naar de bodem. Met zo’n scan krijg je snel inzicht hoe je de bodem kwaliteit eerst kunt verbeteren en daarna hoe je het gewas het beste kunt bemesten.” Volgens De Hoop passen de boeren allemaal wel precisiebemesting toe, maar komen er telkens nieuwe machines die dat weer beter kunnen.

Gebruik van circulaire meststoffen

De Hoop vertelt: “Doordat kunstmest wordt geproduceerd met fossiele energie heb je een grote CO2-footprint. Tegenwoordig heb je ook veel circulaire meststoffen. In het project ‘Precisiebemesting met circulaire meststoffen’ gaat het om bemesten met bijvoorbeeld mineralenconcentraat of spuiloog (dit is de reststof uit luchtwassers van intensieve veehouderijbedrijven). Ook uit de industrie komen allerlei circulaire meststoffen. Er is heel veel mogelijk om de bemesting daarmee efficiënter en effectiever te maken.”

Kennisuitwisseling

Er is dus heel veel geïnnoveerd in de praktijk, samen met de praktijk, en die kennis wordt breed overgedragen. Voor demodagen wordt ook de pers uitgenodigd. Ook zijn er al veel artikelen geschreven in de vakbladen en filmpjes gemaakt. Maar De Hoop heeft ook op de vakbeurzen gestaan. De Hoop: “Eigenlijk krijg ik vrij veel telefoontjes van, o.a. boeren, die graag meer informatie willen.” In verband met de Coronamaatregelen zijn de demodagen nu vervangen door ‘teledemo’s’ (video’s). “En van januari tot maart hebben we elke week een webinar over een bepaald thema.”

Innovaties voor het voetlicht

Over de transitieperiode POP3+ zegt De Hoop: “Ik ben blij dat de regelingen worden voortgezet. Ik hoop ook dat men de regionale innovaties blijft stimuleren en benutten. Het is nog wel een kunst om de innovaties die er zijn ook breder bij de beleidsmakers voor het voetlicht te krijgen, zodat duidelijk is wat de mogelijkheden van de innovaties zijn, maar ook hoe je dat met andere beleidsmaatregelen kan versnellen.”

POP3 baat

Waren deze projecten ook zonder POP-subsidie van de grond gekomen? Daar is De Hoop heel stellig in: “Nee, dan was het niet van de grond gekomen. Je maakt toch heel veel kosten; je moet demonstraties gaan houden, je gaat grond en gewasmonsters nemen, enzovoort. Juist die trits van kennisoverdracht, samenwerking voor innovatie en fysieke investeringen is waardevol. En laat het vooral ook op regionaal niveau doorgaan. Voor De Hoop zijn de projecten geslaagd als de boer zegt: “Oké, dit ga ik doen. Hier zit voor mij een mogelijkheid tot vernieuwing. Het is goed voor mijn portemonnee en goed voor het milieu. Ik ga ermee aan de slag!” En daarmee heeft hij dan de rode draad te pakken!