Verhalen en verdienmodellen op natuurlijkboeren.nl

Fleur Norbruis van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) zit aan de keukentafel van Jeroen van der Kooij, eigenaar van Hoeve Rust-hoff en biologische boer.

Een POP3-project op het gebied van natuurinclusieve landbouw bracht hen met elkaar in contact; Fleur als projectleider en Jeroen als koploper.

Aan de keukentafel haalt Fleur kennisvragen op. In 2018 werd zij de projectleider van het POP3-project ‘Opzetten van een toolbox voor een living lab natuurinclusieve landbouw in Zuid-Holland’.

platform 'Natuurlijk boeren'

Onderdeel van het project was de ontwikkeling van het platform www.natuurlijkboeren.nl. Via deze website wil NMZH gemotiveerde boeren, collectieven van agrariërs, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties in Zuid-Holland inspireren, stimuleren en ondersteunen om de weg op te gaan richting natuurinclusieve landbouw.

Op dit platform vertellen koplopers hun verhaal en wordt informatie en kennis over natuurinclusieve landbouw in kennisdossiers gedeeld. Jeroen van der Kooij, een zeer actieve biologische boer, is één van deze koplopers.

Netwerk van natuurinclusieve boeren

Fleur begon haar zoektocht naar natuurinclusieve boeren die voorop lopen in hun aanpak, bij de provincie Zuid-Holland. Daar was echter geen netwerk met natuurinclusieve boeren bekend. Via Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Zuid-Hollands landschap en haar eigen netwerk, kwam ze bij boeren terecht.

Met boeren in gesprek

Fleur gaat met de boeren in gesprek. Fleur vertelt enthousiast: ”Ze waren allemaal heel open en bereid om over hun bedrijf te vertellen. Dat vind ik heel bijzonder. Ze hebben het echt heel druk.”Om nog meer verhalen te verzamelen, stelt zij ook altijd de vraag: ”Heb je collega’s waarvan jij vindt dat die in het zonnetje gezet moeten worden?”

Geslaagd project

Er staan nu vijftien boeren met hun verhaal op www.natuurlijkboeren.nl en er komen er binnenkort nog twee bij. Zo is een netwerk ontstaan dat zich steeds verder uitbreidt. “Alleen daarom al is het project geslaagd!”

Leren van collega's

Het gaat natuurlijk niet alleen om de verhalen. In de gesprekken haalt Fleur de kennisvragen van de boeren op. Waar worstel je mee, waar loop je tegenaan? Aan welke kennis heb je behoefte? Met deze informatie organiseert de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland nu bijeenkomsten rond thema’s als kruidenrijk grasland en verdienmodellen.

De bijeenkomst over verdienmodellen natuurinclusieve landbouw vond plaats op het biologisch-dynamische melkveebedrijf van Jan en Mieke Duijndam. Jeroen: “Deze bijeenkomst vond ik heel interessant. Ik kende Jan zijn verhaal al, dus daarvoor had ik niet hoeven gaan. Maar het is goed om van andere boeren te horen, hoe zij erin staan, want verdienmodellen is hier wel een dingetje.”

Goed inkomen

Jeroen is begin jaren ‘90 samen met zijn vader op Hoeve Rust-hoff begonnen. De boerderij was eerst een gangbaar bedrijf. In de loop van de jaren is de keuze gemaakt om te extensiveren en om te schakelen naar biologisch.

Jeroen ziet zijn toekomst in het verwaarden van zijn eigen producten (melk en vlees) op het bedrijf of in de stad, en in het weidevogel- en landschapsbeheer. Voor dit laatste moet er wel een reële vergoeding tegenover staan.

Vormgeven verdienmodellen

Het vormgeven van zijn verdienmodel is een hele uitdaging. Naast deelname aan het platform www.natuurlijkboeren.nl, is hij volop betrokken bij nieuwe ontwikkelingen. Hij is bezig met het opzetten van een leercoöperatie. Samen met twee collega’s ontwikkelt hij een mobiele zelfzuivelinstallatie (het POP3-project Erfverwaarding).

En hij doet mee aan de campagne ‘De kortste weg’ om zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken voor duurzaam geproduceerd voedsel van dichtbij. Alle initiatieven samen moeten uiteindelijk een goed inkomen opleveren.