Vrijwillige kavelruil smeermiddel voor landbouwstructuur

Vrijwillige kavelruil is een effectief middel om de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven te verbeteren.

In de provincie Zeeland speelt Kavelruilbureau Zeeland, gefinancierd met POP-geld, hierin een centrale rol. Akkerbouwer Bas van ’t Westeinde uit Arnemuiden is één van de vijf kavelruilcoördinatoren in Zeeland.

Efficiëntere inrichting

De insteek van vrijwillige kavelruil is om op eenvoudige manier landbouwbedrijven efficiënter in te richten en gereed te maken voor de toekomst. Dat is de belangrijkste opgave voor het Kavelbureau Zeeland. Daarnaast wordt kavelruil ook toegepast bij de aanleg van infrastructuur, zoals wegen, fietspaden en watergangen.

Inschakelen kavelruilbureau

‘Gemeenten, waterschap en provincie schakelen het Kavelruilbureau Zeeland in om via vrijwillige kavelruil de benodigde grond te verwerven’, vertelt Van ’t Westeinde. Een belangrijk smeermiddel in het ruilproces is de beschikbaarheid van ruilgrond.

Een kavelruilcoördinator is van begin tot eind bij het proces betrokken. Hij gaat met de verschillende partijen om tafel en probeert zo tot een overeenkomst te komen waar iedereen mee vooruit kan.

Groot voordeel is dat de partijen te maken hebben met één aanspreekpunt. Van ’t Westeinde heeft, net als de andere kavelruilcoördinatoren, zelf ook een agrarisch bedrijf. ‘Je weet wat er speelt en voelt aan wat een boer beleeft in het proces. We werken op zzp-basis en zijn onafhankelijk.’

POP-bijdrage

De POP-bijdrage bestaat uit het werk van de kavelruilcoördinatoren en het faciliteren van de kavelruil. Daarnaast is er een bijdrage beschikbaar voor kavelverbeteringswerken, bijvoorbeeld de aanleg van drainage, en geeft het kavelruilbureau voorlichting en cursussen.

Ambitie Zeeland

De ambitie in Zeeland is om jaarlijks gemiddeld 700 hectare grond van eigenaar te laten wisselen. Het grote voordeel schuilt in het woordje ‘vrijwillig’. Door tot een voor iedereen acceptabele oplossing te komen, kan onteigening worden voorkomen en daarmee veel tijd, geld en ergernis worden bespaard. ‘Je probeert net zo lang te puzzelen tot mensen het voordeel zien’, zegt Van ’t Westeinde.

Vergroot afbeelding
Bas van 't Westeinde