Duurzame veldspuit dankzij JOLA-regeling

Wim Katerberg (26) heeft samen met zijn ouders een akkerbouwbedrijf van 300 hectare in het Drentse Zuidwolde. Hoofdgewas is zetmeelaardappelen en daarnaast verbouwen ze suikerbieten, zomergerst, graszaad en snijmaïs.

Eind 2016 deed Wim bij de JOLA-regeling een subsidieaanvraag voor de aanschaf van een nieuwe veldspuit. Deze werd gehonoreerd als duurzame investering.

Bijzonder aan de Horsch veldspuit is dat hij plaats-specifiek kan spuiten, legt Wim uit. Dat was ook de voorwaarde om voor de subsidie in aanmerking te komen. ‘Voordat we de aardappelen gaan doodspuiten, maken we met behulp van satellietbeelden biomassakaarten. Deze kaarten ‘vertellen’ de spuitmachine waar het loof al is afgestorven en waar niet, zodat niet overal evenveel hoeft te worden gespoten.

Die mogelijkheid is er ook met de toepassing van bodemherbiciden op basis van het organische stofgehalte van de bodem. Daarnaast veroorzaakt de spuit minder drift, omdat de spuithoogte lager is dan bij gangbare spuiten.’

De jonge akkerbouwer werd door de accountant op de mogelijkheden van de JOLA-regeling gewezen. ‘De aanvraag heb ik ook aan de accountant overgelaten, want het was best ingewikkeld. Maar het is absoluut interessant om je in de mogelijkheden van de regeling te verdiepen.

Dankzij de subsidie konden wij deze spuitmachine kopen waarbij gewasbeschermingsmiddelen gerichter ingezet kunnen worden, zodat je de milieubelasting vermindert.’

‘We waren al van plan om een nieuwe veldspuit aan te schaffen en deze regeling gaf een extra duwtje om te kiezen voor dit type’, vervolgt hij. ‘Met deze machine heb ik een stukje toekomstperspectief gekregen, omdat we de nieuwste technieken kunnen gebruiken.

Daar is de regeling ook voor bedoeld; het moet gaan om een duurzame investering zodat je niet stil komt te staan met je bedrijf.’