Verduurzaming, concurrentiekracht en jonge boeren

Verduurzaming, concurrentiekracht en jonge boeren

Je vindt hier inspiratieverhalen van landbouwers die met subsidie uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) hun bedrijfsvoering verbeterden en verduurzaamden voor een betere concurrentiepositie.