Subsidie maakt brede weersverzekering betaalbaar

Wisselende weersomstandigheden en wisselende opbrengsten horen bij het ondernemerschap van een akkerbouwer. Maar extreem slecht weer waarbij een deel van de aardappels niet kan worden gerooid, dat gaat het ondernemersrisico te boven, vindt akkerbouwer Erik Postma uit Wieringermeer.

‘Aardappelen is de hoofdmoot van mijn bedrijf en ik kan het me niet permitteren dat die blijven zitten’, zegt Postma. Reden voor hem om een brede weersverzekering af te sluiten. Met de ‘Tegemoetkoming premie brede weersverzekering’ krijgt hij maximaal 65 procent van de verzekeringspremie terug. Dat maakt de verzekering voor hem betaalbaar.

Geïnvesteerd in grond

Postma heeft een kleinschalig akkerbouwbedrijf van 27 hectare met aardappelen als hoofdgewas. Toen hij in 1998 met het bedrijf begon, was het extreem nat. ‘Ik heb toen meteen geïnvesteerd in de grond, zoals drainage en het op orde maken van de water aan- en afvoer.’

Brede weersverzekering als calamiteitsverzekering

Daarnaast sloot hij, toen dat mogelijk werd, ook een brede weersverzekering af. ‘Je moet het zien als een calamiteitenverzekering, niet als een schadeverzekering. Het is een vorm van je indekken en de continuïteit van je bedrijf waarborgen’, stelt hij. ‘Ik vind niet dat elke gemiste aardappel vergoed hoeft te worden, maar een misoogst kun je als bedrijf niet dragen.’

POP3 subsidie als aanjager deelname verzekering

Hij juicht het toe dat het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) subsidie geeft om deelname aan de verzekering te stimuleren, maar ziet het vooral als aanjager. ‘Het zou beter zijn dat de premie omlaag kan door een hogere deelnemersgraad. Als iedereen meedoet, zou je voor een kwart alles verzekerd hebben.’

Voorwaarden voor deelname

Belangrijk zijn wel de voorwaarden voor deelname, stelt hij.  ‘Als ondernemer moet je eerst zorgen dat je de zaak goed op orde hebt. Dat is een goede basis voor een betaalbare verzekering, samen met een hoge deelnemersgraad. Het moet voor alle partijen draagbaar zijn, ook voor de verzekeraars.’