Perssap en vuil water niet meer in de sloot

Eigenlijk zou hij de sleufsilo’s gefaseerd vernieuwen, maar dankzij POP3-subsidie uit de regeling Fysieke investering DAW-Gelderland kon hij de voeropslag en het erf meteen grondig aanpakken en voorzien van een innovatieve afvoer van perssappen en vuil erfwater.

Mathé van Goch heeft in het Gelderse Hedel een melkveebedrijf met 50 melkkoeien op 30 hectare, waarvan 5,5 hectare snijmaïs. Daarnaast is er een kinderopvang op de boerderij. Bij de zoektocht naar een nieuwe voeropslag ging zijn aandacht als eerste uit naar een arbeidsvriendelijk afdeksysteem waarbij geen autobanden of grond meer nodig zijn. De opvang van perssappen zou hij gelijk meenemen en later optimaliseren.

Subsidiebedrag, serieus geld

Zijn plannen voor de vernieuwing van de sleufsilo’s en de afvoer en opvang van perssappen en erfafspoeling kwamen in een stroomversnelling terecht, toen hij las over de mogelijkheden van de POP3-subsidie. ‘Het ging uiteindelijk om een subsidiebedrag van 25.000 tot 30.000 euro. Dat is serieus geld en zeker de moeite waard.’

Aanleg en werking systeem

Voor het systeem is een buizenstelsel onder de sleufsilo en het erf aangelegd. Als de sleufsilo vol met voer zit, stromen de perssappen naar een speciale opvangput. Als de silo leeg is, kan Van Goch een klep omzetten en stroomt het regenwater uit de silo rechtstreeks naar de sloot.

Vergroot afbeelding
Mathe van Gogh

Opvang regenwater

Dat geldt ook voor het erf. Het regenwater komt in een goot terecht die naar de put of naar de sloot stroomt, al naar gelang hoe vuil het erf is. Ook dat kan hij instellen met kleppen in de leiding. Daarnaast wordt ook het regenwater dat van het kuilplastic komt, opgevangen en afgevoerd.

Betere inpassing in het landschap

De sleufsilo’s hebben een vloeistofdichte asfaltvloer en groene wanden voor een betere inpassing in het landschap. ‘Wij krijgen iedere week bijna 200 burgers op het erf. Je hebt als multifunctioneel bedrijf een voorbeeldfunctie voor de sector. En goed voorbeeld doet goed volgen. We doen het voor een aantrekkelijk landschap en schone sloten.’