Water

Water

In het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is veel geld beschikbaar om de waterkwaliteit en -kwantiteit in landbouwgebieden te verbeteren. Hier lees je inspiratieverhalen over water.