Waterrapportage POP3 2016-2022

Over het thema Water is een apart verslag uitgebracht, omdat in de hele programmaperiode, samen met de waterschappen, extra inspanningen op dit thema zijn verricht.