POP3

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) draagt bij aan een vitaal platteland.

POP3 subsidieert initiatieven die een concurrerende, duurzame en innovatieve landbouw stimuleren, de biodiversiteit versterken en het platteland leefbaar houden.

Met POP3 geeft Nederland invulling aan het Europese plattelandsbeleid. Oorspronkelijk liep het programma van 2014-2020. Inmiddels is besloten dat het POP3 met 2 jaar wordt verlengd (POP3+/transitieperiode) en doorloopt tot en met 2022.