Maatregelen

Nederland heeft 7 subsidiemaatregelen gekozen die bijdragen aan de POP3-thema’s.

Geselecteerde subsidiemaatregelen

De geselecteerde subsidiemaatregelen zijn:

  • Maatregel 01: Kennisoverdracht en voorlichtingsacties
  • Maatregel 03: Kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen
  • Maatregel 04: Investeringen
  • Maatregel 10: Agromilieu en klimaatsteun
  • Maatregel 16: Samenwerking
  • Maatregel 17: Risicomanagement
  • Maatregel 19: LEADER

Bijdrage aan POP3 thema's

De maatregelen dragen bij aan de POP3-thema’s.

In het programmadocument en de samenvatting van versie 1 van het programmadocument zijn de maatregelen verder toegelicht.