Tussentijds evaluatie POP3

Nederland evalueert het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) na afloop van de programmeringsperiode.

In 2019 is een tussentijdse evaluatie gehouden om aan Europa een reëel beeld te geven over de vooruitgang van het POP3 bij de verwezenlijking van de doelstellingen.