Werkplannen Regiebureau POP

Het jaarlijkse werkplan van het Regiebureau POP eschrijft de voorgenomen werkzaamheden en de te verwachten resultaten voor het komende jaar, en geeft indicatief aan hoe de beschikbare uren worden ingezet.

Het werkplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Comité van Toezicht. Het werkplan legt daarmee de afspraken tussen het Regiebureau POP en de opdrachtgevers vast over de inzet in het betreffende planningsjaar.