Communicatie

Communicatie is voor de realisatie van het GLB een cruciaal instrument. Het grote aantal betrokkenen bij het GLB maakt dat het van belang is hen continu te informeren, hen mee te nemen in de ontwikkelingen en hen een platform te bieden om het gesprek met de Regieorganisatie en met elkaar te kunnen voeren.

Daarnaast is het van belang dat het verhaal over het GLB niet alleen door de Regieorganisatie, maar door alle partijen eenduidig en samenhangend verteld kan worden. Voor dit doel is een Toolbox communicatie ontwikkeld, waar partijen naar behoefte gebruik van kunnen maken. Voorts ondersteunt de Regieorganisatie met haar communicatie de activiteiten van het Netwerk Plateland en de Werkplaatsen.