Jaarverslagen

In de jaarverslagen van de Regieorganisatie GLB wordt verantwoording afgelegd over de werkzaamheden in het betreffende kalenderjaar.