Werkplannen

Het jaarlijkse werkplan van de Regieorganisatie GLB beschrijft de voorgenomen werkzaamheden en de te verwachten resultaten voor het komende jaar, en geeft indicatief aan hoe de beschikbare uren worden ingezet.

Het werkplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Monitoringscomité. Het werkplan legt daarmee de afspraken tussen de Regieorganisatie GLB en de opdrachtgevers vast over de inzet in het betreffende planningsjaar.