Hoe werkt het?

Het onderhouden en benutten van de verbindingen tussen betrokken partijen noemen we de netwerkfunctie. De Regieorganisatie GLB heeft als taak om het Netwerk Platteland te ondersteunen, verbindingen te benutten en deelnemers te activeren, zowel als geheel als in deel-netwerken. 

Het Netwerk heeft praktische waarde voor:

  • De partijen actief in het Netwerk Platteland; door verbindingen aan te gaan, krijgen zij beter zicht, kunnen zij ervaringen delen en invloed uitoefenen.
  • Het partijen die verantwoordelijk zijn voor beleid en het GLB programma, om zo te leren uit de werkpraktijk, de GLB-opgave in bredere context te zien en voor inhoudelijke toetsing en draagvlak.

Netwerken zijn op landelijk, regionaal of lokaal niveau actief. Ze kunnen een geformaliseerd karakter hebben, waarin bijvoorbeeld een professionele organisatie verantwoordelijkheid draagt voor het bestaan en het onderhouden van het netwerk. Het kan ook gaan om netwerken met een informeel karakter met een lichte vorm van coördinatie.

De netwerkfunctie krijgt vorm op verschillende manieren:

  1. De Werkplaats; het landelijk platform, waarin de Regieorganisatie GLB een ondersteunende rol heeft.
  2. Verbindingen leggen met reeds bestaande lokale, regionale en landelijke netwerken. 
  3. Kennis en innovatie stimuleren en de netwerken daaromheen versterken.
  4. Kennis en ervaringen die in het netwerk worden opgedaan, verzamelen, borgen en delen.