Uitleg eco-regeling

Uitleg over hoe een agrariër doelen, punten en waarden binnen de eco-regeling kan behalen.

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, of GLB, gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen.
En daarin bent u als agrariër dé onmisbare schakel.
Binnen het nieuwe GLB kunt u op vier manieren uw bedrijf verduurzamen.
Eén daarvan is de eco-regeling.
U krijgt de basispremie wanneer u aan bepaalde voorwaarden voldoet.
Daar bovenop kiest u eco-activiteiten.
Dat werkt zo:
Stel, u heeft in totaal 50 hectare land.
Dan is uw instapeis 250 punten.
Dit totaal verdelen we over 5 doelen.
En om die doelen te behalen, kiest u eco-activiteiten die passen bij uw bedrijf.
Eén activiteit kan bijdragen aan meerdere doelen.
Voor de gekozen activiteiten ontvangt u punten.
Haalt u voldoende punten én de drempelwaarde?
Dan ontvangt u daarvoor de eco-premie.
De hoogte daarvan berekent u zo:
U kunt brons, zilver of goud halen.
Voldoet u aan de drempelwaarde, dan ontvangt u de bijbehorende premie.
Met de gekozen ecoactiviteiten behaalt u de drempelwaarde voor Zilver.
Zo ontvangt u 5000 euro aan eco-premie.
Iedere regio kent eigen uitdagingen.
Daarom is de eco-regeling regionaal maatwerk.
Met de eco-regeling verduurzaamt u uw bedrijf op basis van uw eigen interesses.
En houdt u grip op de ontwikkeling van uw bedrijf en portemonnee.
Wilt u meer informatie over de eco-regeling?
Kijk dan op onze website.