EIP-Agri

De Europese Commissie heeft het EIP-AGRI Service Point opgericht om mensen te verbinden en innovatie en kennisuitwisseling in de landbouw te vergemakkelijken.

Het EIP AGRI werkt met Operationele Groepen en bestaat uit boeren, onderzoekers, adviseurs, bedrijven, milieuorganisaties, consumenten belangengroepen en andere NGO's. De Operationele Groepen stellen een plan op voor het ontwikkelen, testen, aanpassen of uitvoeren van het innovatieve project met betrekking tot landbouw.

Diensten

  • Helpdesk voor het beantwoorden van vragen
  • Focus groepen voor de aanpak van specifieke uitdagingen in de agrarische sector
  • Organisatie van evenementen
  • Het voeden van de EIP-AGRI netwerk met publicaties
  • De coördinatie van het online Meeting Point.