Europees Netwerk voor Plattelandsontwikkeling (ENRD)

Het ENRD (European Network for Rural Development) dient als platform voor het uitwisselen van ideeën en ervaringen over de manier waarop het beleid voor plattelandsontwikkeling in de praktijk werkt en hoe het beleid, in alle lidstaten, verbeterd kan worden.

Het ENRD ondersteunt een aantal comités van lidstaten, experts en leden Commissie zoals Coördinerend Comité (en stuurgroep), LEADER subcomité, Thematische comités, Europees netwerk voor Monitoring en Evaluatie.