Europese Commissie

De Europese Commissie, met het Directoraat-generaal voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling (afkorting: DG AGRI) als 1e aanspreekpunt, is verantwoordelijk voor het beleid van de Europese Unie betreffende landbouw en plattelandsontwikkeling.

Het werk van het Directoraat-generaal betreft voornamelijk werkzaamheden binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). DG-AGRI is verantwoordelijk voor de controle op de werkzaamheden van de Europese Commissie op het gebied van het landbouwbeleid. Naast DG AGRI zijn er andere directoraat generaals van belang voor het POP3, zoals DG Envi, DG Competence en DG Regio. De Europese Commissie neemt deel aan het CvT als adviseur.