BoerenNatuur

BoerenNatuur is de vereniging van, voor en door agrarische collectieven. In deze collectieven werken boeren samen aan landbouwsystemen die bodem, klimaat, water, natuur en landschap in hun regio versterken.

BoerenNatuur verbindt en inspireert agrarische collectieven en behartigt hun belangen. BoerenNatuur zorgt onder meer voor het uitwisselen van kennis op het gebied van:

  • Agrarisch natuur-, landschap- en waterbeheer.
  • Het beheer en de ontwikkeling van ICT-systemen.
  • De ontwikkeling van beheerpakketten.
  • Een effectief en efficiënt Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).
  • De communicatie over het werk van de collectieven.