Land- en tuinbouworganisatie Nederland (LTO)

Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) is een ondernemers- en werkgeversorganisatie met betrekking tot de land en tuinbouw in Nederland.

LTO Nederland is het samenwerkingsverband van LTO Noord, ZLTO en LLTB en maakt zich sterk voor de economische en maatschappelijke positie van agrarische ondernemers op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal gebied. LTO Nederland is adviserend lid in het Monitoring Comité.