Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

In Nederland is de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de beheersautoriteit. De beheersautoriteit draagt richting de Europese Commissie de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van het POP3.

Voor Nederland is één Plattelandsontwikkelingsprogramma opgesteld. De Minister van LNV ziet toe op een doelmatige, doeltreffende en correcte wijze van beheer en uitvoering van het POP3. In deze hoedanigheid is zij lidstaatvertegenwoordiger NL in Brussel, aanspreekpunt Europese Commissie en vertegenwoordiger van het Rijksstandpunt.

Beleidsinhoudelijk verantwoordelijke directies

De beleidsinhoudelijk verantwoordelijke directies binnen LNV, zijnde ELVV en N&B, zijn verantwoordelijk voor de LNV-regelingen zoals de brede weersverzekering en de garantstellingsregeling.