Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK)

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) zet zich in voor de belangen van jonge boeren en tuinders (tot en met 35 jaar) in Nederland en is actief op zowel lokaal, provinciaal, landelijk als Europees niveau.

Hiervoor onderhoudt Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt contacten met o.a. het ministerie van Economische Zaken, LTO en de Europese belangenbehartiger voor jonge boeren. NAJK is adviserend lid in het Monitoring Comité.

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK)