Operationele groepen EIP

Het Europese Innovatie Partnerschap voor de landbouw (EIP-AGRI) is een nieuwe aanpak van de Europese Commissie waarbij met Operationele Groepen wordt samengesteld .

Samenstelling groepen

Deze operationele groepen bestaan uit minimaal één agrarisch ondernemer die kan worden bijgestaan door onderzoekers, adviseurs en andere betrokkenen om diens vragen zo goed mogelijk te formuleren. Doelen zijn projectplannen opstellen voor uitvoering van het innovatieve project en een brug slaan tussen praktijk en onderzoek.

Opstellen projectplan

De Operationele Groepen stellen een plan op voor het ontwikkelen, testen, aanpassen of uitvoeren van het innovatieve project.

In het projectplan moet een beschrijving van de verwachte resultaten opgenomen worden, zoals de bijdrage van het project aan de EIP-doelstelling, de wijze waarop de verworven kennis wordt verspreid en de eventuele verdienmodellen van het project.

Brug slaan tussen praktijk en onderzoek

Een ander belangrijk doel van EIP-AGRI is om een brug te slaan tussen praktijk en onderzoek, zodat de praktische kennis wordt benut en verspreid en de wetenschap beter inspeelt op de behoeften van de boer.