Provincies en contactgegevens

De 12 provincies en het Regiebureau POP vormen een gezamenlijke programmadirectie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het huidige plattelandsontwikkelingsprogramma loopt tot aan 2021, met een uitloop naar 2023. De 12 provincies zijn voor het grootste deel van de maatregelen in POP3 verantwoordelijk voor de openstellingen.