Provincies en contactgegevens

De 12 provincies en de Regieorganisatie GLB vormen een gezamenlijke programmadirectie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.