Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is als betaalorgaan verantwoordelijk voor de controle op EU-conformiteit. De Regieorganisatie GLB voert periodiek overleg met RVO over de voortgang van de uitvoering van het programma (voortgang van het ICT-systeem, de uitvoeringskosten, de borging van de kwaliteit van de rapportages en de inbreng in werkgroepen en masterclasses).