Unie van waterschappen

De Unie van Waterschappen is de vereniging van de Nederlandse waterschappen verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater.

De Unie van Waterschappen vertegenwoordigt de waterschappen op nationaal en internationaal gebied, behartigt de belangen van de waterschappen en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking. UvW is adviserend lid in het Monitoring Comité.