Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG)

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) behartigt de belangen van alle gemeenten, is een belangrijke gesprekspartner voor andere overheden en maatschappelijke organisaties, biedt een platform voor opinievorming en vernieuwing en is adviserend lid in het CvT.