Kennisverspreiding Netwerk Platteland

Uit de POP3-projecten komt een schat aan informatie beschikbaar. Deze komt niet automatisch terecht bij een boeren, tuinders en adviseurs die er hun voordeel mee zouden kunnen doen. Kennisverspreiding Netwerk Platteland gaat over het zoeken naar een aanpak voor het Regiebureau POP om kennis en leerervaringen uit de POP3-projecten beter te ontsluiten naar een bredere groep van erfbetreders en boeren.

Doel

Het doel is een geschikte aanpak die het Regiebureau POP kan gebruiken om kennis en leerervaringen uit de POP3-projecten beter te ontsluiten naar een bredere groep van erfbretreders en boeren.

Aanpak

Het Regiebureau POP heeft het onderzoeks- en adviesbureau Delphy advies gevraagd voor een aanpak om POP3 -projecten op een betere en bredere manier te ontsluiten. Naar aanleiding van de adviezen beziet het Regiebureau op wat voor manier deze opvolging kunnen krijgen.

Rapport ‘Advies kennisverspreiding Netwerk Platteland’

In het rapport ‘Advies kennisverspreiding Netwerk Platteland’ staan aanbevelingen aan het Regiebureau POP over hoe kennis en leerervaringen uit POP3-projecten op een betere en bredere manier ontsloten kunnen worden.