Netwerkconferentie POP3+ 2022

Het Regiebureau POP organiseerde op 18 januari 2022 de jaarlijkse nationale Netwerkconferentie POP3+ (#POP3con2022). Het thema van de dag was: 'Samenwerken voor resultaat'. De conferentie vond geheel online plaats via een digitaal platform waar je kon kijken, luisteren, meedoen, netwerken en beleven.

Hieronder staan de links naar de livestream van het plenaire programma en een kort verslag van de workshops.

Links naar livestream plenaire programma

Opening en interview met betrokkenen bij POP3
Over samenwerken in een gebied, aan een thema en over grenzen heen.

Li An Phoa, oprichter van Drinkable Rivers
Over haar wandelingen langs rivieren, waarbij zij mensen mobiliseert om te zorgen voor schoon water en partijen met elkaar verbindt.

Webinar Samenwerken in het POP3+ en het EHF
In december 2021 is de subsidieregeling ‘Samenwerking voor groen-economisch herstel’ landelijk opengesteld. Deze maatregel wordt gefinancierd uit het Economisch Herstelfonds (EHF)/Europees coronafonds. Naast informatie over het EHF en het POP3+ (overbruggingsperiode naar nieuwe GLB), staat in de webinar de vraag centraal: Hoe kun je als agrarisch ondernemer door anders te werken en samen te werken je inkomen aanvullen? Met een POP3-innovatieproject als inspirerend voorbeeld en interactie van deelnemers.

Webinar Het netwerk vanuit de ogen van de boer

Je wordt meegenomen in het netwerk van de boer. Wie komen er op zijn erf, wat is de interactie met zijn partners in het netwerk? Netwerken spelen een belangrijke rol in het uitwisselen van kennis en informatie, het leren van elkaar en ook samenwerken aan verandering. Ook in de nieuwe periode van het GLB is er een belangrijke rol voor netwerken weggelegd. In deze webinar dagen we je uit te denken vanuit het netwerk van de boer en wat dit voor je eigen (net)werk kan betekenen. Breng je ideeën in!

Michel Haring, hoogleraar Plantenfysiologie aan de Universiteit van Amsterdam en initiatiefnemer van het platform Amsterdam Green Campus
Het platform Amsterdam Green Campus is een samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en ondernemers. Michel Haring spreekt met dagvoorzitter Rick van der Kleij over het bij elkaar brengen van versnipperde kennis en de samenwerking tussen partijen om kennis toepasbaar te maken, en de bijdrage van POP3 hierbij.

Plenaire afsluiting

Tyler Koudijzer, spoken word artiest

Samenvatting workshops

De presentaties van de vier workshops die tijdens de Netwerkconferentie POP3+ werden gehouden vind je hieronder.

POP3+ en Samenwerken+

Het POP3+ is in een fase gekomen, waarin projectresultaten steeds meer zichtbaar zijn. Om die verder te brengen en de impact van de resultaten te vergroten, is het delen van kennis en samenwerken essentieel. Daarnaast worden maatschappelijke uitdagingen vaker vanuit een gebiedsaanpak benaderd.

De voorbereidingen voor de toekomst van het Europees landbouwbeleid (GLB) zijn in volle gang. Een programma dat minder gaat sturen op het financiële kader, maar meer op de impact van de inzet van de middelen. Met elkaar werken we toe naar één integraal Nationaal Strategisch Plan. We leren van reeds opgedane ervaringen en nemen die mee in het plan.

Samenwerken aan gezamenlijke thema’s, met diverse organisaties, over grenzen heen, aan de toekomst. Hoe doen we dat met elkaar? Daarover ging de nationale Netwerkconferentie POP3+ 2021.

Samenwerken voor resultaat ging over:
+ Samenwerken binnen netwerken.
+ Samenwerken aan gezamenlijke thema’s.
+ Samenwerken over gebieds- en organisatiegrenzen heen.
+ Samenwerken voor de toekomst.

De conferentie bracht de deelnemer:
+ Inspiratie om kennis te delen, samen te werken en te netwerken.
+ Informatie over het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 (POP3), het Economisch Herstelfonds (EHF) en het Nationaal Strategisch Plan (NSP).
+ Inspiratie om succesvol vervolg te geven aan het POP3+.
+ Ontmoeten van netwerkpartners fysiek of digitaal.