Webinar 'Evolutie van de landbouw’

Het Regiebureau POP organiseerde op 8 juli 2021 ter gelegenheid van het afscheid van directeur Ger de Peuter de webinar ‘Evolutie van de landbouw’. Met een terug- en vooruitblik op 40 jaar landbouw.

Doel

De Peuter werkt 40 jaar bij het ministerie van LNV in diverse functies en heeft de landbouw gedurende die tijd zien veranderen en vooruitgaan. In het kader van zijn afscheid wilde hij samen met collega’s en partners van het Netwerk Platteland terugblikken op en vooruitkijken naar de ontwikkelingen in de landbouw. Hoe zag de landbouw er 40 jaar geleden uit en hoe gaat het in de toekomst met de landbouw in Nederland?

Aanpak

Het Regiebureau POP organiseerde ter gelegenheid van het afscheid van De Peuter de webinar ’Evolutie van de landbouw’. Twee sprekers lieten hun licht schijnen over de ontwikkelingen in de landbouw. Rudy Rabbinge keek 40 jaar terug en Roanne van Voorst 40 jaar vooruit.

Terugblik op 40 jaar landbouw

Rudy Rabbinge was tot 2011 hoogleraar aan de Wageningen Universiteit. Hij was politiek-bestuurlijk actief en vervult nog steeds verschillende advies- en bestuursfuncties. Hij schetste een beeld van het succes van de landbouw in Nederland in de afgelopen 40 jaar.

Een belangrijke basis voor het succes van de Nederlandse landbouw is volgens Rabbinge de gouden driehoek: de samenwerking tussen onderzoek, industrie/maatschappij en beleid. Dat heeft geleid tot een efficiënte landbouw en een sterke exportpositie. Rabbinge presenteerde zes megatrends in de landbouw:

  1. Voedselgezondheid
  2. Ketenintegratie
  3. Van ambacht naar industrie
  4. Verhoging productiviteit
  5. Verbreding van doeleinden (milieuvriendelijk, diervriendelijk, landschap)
  6. Biobased economy

Aan het eind van zijn presentatie gaf Rabbinge de beleidsmakers een aantal adviezen mee: denk in mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden; biedt ruimte voor experimenten; zet in op kansrijke bedrijfstakken en gebruik doelvoorschriften i.p.v. middelvoorschriften.

Bekijk de presentatie ‘Platteland & agri: de rol van POP en De Peuter’ van Rudy Rabbinge door op de link te klikken.

De toekomst van de landbouw

Roanne van Voorst is antropoloog, futuroloog en voorzitter van de Dutch Future Society. Zij schetste in haar presentatie twee scenario’s:

  1. De technocratische massaproductie: een extreem efficiënte wijze van produceren gestuurd door experts.
  2. Consuminder en diversifieer meer: een rommeliger scenario, niet universeel. De kennis van de boer wordt geherwaardeerd

Van Voorst vertelde over deze scenario’s en gaf daarbij de voor- en nadelen aan. Vervolgens gaf zij aan wat de verandering creëerde, waarbij ze vooral de nadruk legde op de verandering van de cultuur. Van Voorst verstaat hieronder: dat wat gewoon lijkt en de overtuigingen van dat moment.

Luister naar ‘De toekomst van de landbouw’ door Roanne van Voorst op de link te klikken.