Webinars Kennisverspreiding in vogelvlucht

In maart 2021 organiseerde het Regiebureau POP in samenwerking met haar netwerkpartners een serie webinars met als onderwerp ‘Kennisverspreiding in vogelvlucht’.

Doel

Het doel van de webinars was het bieden van een overzicht van de belangrijkste programma’s en ontwikkelingen rond kennisverspreiding en het landen van kennis op het boerenerf. De Kamerbrieven over Maatregelen Innovatie op het boerenerf (19 juli 2019) en Voortgangsrapportage Innovatie op het boerenerf (11 augustus 2020) waren een van de aanleidingen voor de serie.

Aanpak

De serie omvatte drie webinars van een uur. Elk van de webinars had een specifieke focus. Het accent bij de webinars lag op het verstrekken van informatie. Verschillende sprekers lichtten in korte presentaties programma’s en ontwikkelingen rond kennisverspreiding toe. De webinars vonden plaats op 2, 16 en 30 maart 2021.

Webinars