Workshops Samenwerking akkerbouw – veehouderij

In het kader van de kringloopvisie wordt meerwaarde gezien in de samenwerking tussen akkerbouw/tuinbouw- en veehouderijbedrijven.

Om dit uit te zoeken zijn pilots gestart in de experimenteergebieden en in het kader van de GLB-pilots. Ook zijn er een aantal lopende POP3-projecten op dit thema, welke zijn verwerkt in dit projectenoverzicht. In totaal gaat het om 15 projecten die met samenwerking plantaardig en dierlijk bezig zijn. Dit was de aanleiding voor de initiatiefnemers Boerennatuur, WUR en Regiebureau POP om op 3 maart 2022 bij de Boerderij van de Toekomst en op 29 juni 2022 bij de Horst in Venhorst een workshop te organiseren.

Presentaties workshop 3 maart 2022

Presentaties workshop 29 juni 2022

Presentaties en verslag workshop 23 november 2022