Gebruik logo LEADER-projecten

Is jou op het platteland al eens een LEADER informatiebordje opgevallen? Aan de LEADER-subsidies zijn communicatieverplichtingen verbonden. Zo zijn er bijvoorbeeld afspraken over het gebruik van logo’s. In communicatie-uitingen zijn LEADER-projecten daardoor op dezelfde manier zichtbaar.

Communicatieverplichtingen van de EU

Ontvang je steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)? Voor de communicatie over de activiteiten gelden de volgende verplichtingen:

  • Je laat het EU-logo zien. Dit voldoet aan de voorschriften van de Europese Commissie.

  • Je meldt dat je steun uit het ELFPO heeft ontvangen. Daarvoor gebruik je de tekst 'Medegefinancierd door de Europese Unie'.

  • Je beschrijft het project. 

  • Je plaatst een duidelijk zichtbaar affiche of digitaal beeldscherm bij de projectlocatie. Hang je een affiche op? Doe dat dan minimaal in A3-formaat. Dit geldt alleen als je ten minste € 10.000 subsidie ontvangt.