Subsidies en openstellingen

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ondersteunt de stappen naar Toekomstbestendige Landbouw. Onder andere met subsidies die bijdragen aan gezonde natuur en een leefbaar platteland. Daarnaast biedt het programma ondersteuning bij innovatie, met investeringssubsidies, informatie, kennisdeling en samenwerking.

Kies hierboven een subsidieregeling waar je meer over wilt weten.