Contactpersonen LAGs

Elk LEADER-gebied heeft een eigen LEADER-coördinator. En per provincie is er een provinciaal coördinator. Deze contactpersonen zijn bereikbaar voor vragen over de Lokale Actiegroep (LAG) en de Lokale ontwikkelingsstrategie (LOS).

Via de kaart met LEADER-gebieden kun je de contactgegevens van de coördinatoren opzoeken. Ook vind je er de contactgegevens van de uitvoeringsorganen RVO, SNN en Stimulus.

Contact opnemen met de Regieorganisatie GLB

Wil je contact opnemen met de Regieorganisatie GLB? Voor vragen  over LEADER mail je naar Dana Schadenberg (d.d.schadenberg@roglb.nl).